شرکت سلامت گستران نیک آرمان:

عرضه کننده محصولات غذایی سالم و طبیعی در داخل و خارج از ایران، با هدف ایجاد اطمینان خاطر به مشتریان از سلامت محصولات، کیفیت و همچنین ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان با بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در داخل کشور و با بکارگیری روش های نوین تامین محصولات سبز، بسته بندی، بازاریابی و فروش بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی در سال 1394 پا به عرصه گذاشته است.

مدیران و کارکنان شرکت بر این اعتقادند که سرزمین پهناورمان با تنوع وسیع آداب و رسوم، سرشار از مواد غذایی مختص هر اقلیم و دارای گونه های فراوان و منحصر به فرداز خوراکی هایی است که خداوند بزرگ بر آن ارزانی داشته است . نعماتی که نه تنها بایستی با شیوه شایسته، به آسانی در اختیار مردم بزرگوار ایران زمین قرار گیرد، بلکه با بکارگیری روش های نوین و به خدمت گرفتن تکنولوژی های مدرن، به گونه ای که زیبنده نام ایران و ایرانی باشد به سراسر دنیا صادر شده و سفیر صلح و تمدن از جانب مردم سربلند این مرز و بوم باشد.

 

 

 

چشم انداز :

در افق 1400 ، قرار گیری در بین یکی از پنج شرکت تامین کننده - سبز - اصلی کارخانجات صنایع غذایی ایرانی و همچنین یکی از شرکت های مطرح ایرانی در شبکه زنجیره تامین صنایع غذایی کشورهای پیشروی اروپایی و حوزه آمریکای شمالی می باشد.

اهداف کمی چشم انداز شرکت عبارتند از:

  • نوآوری با حداکثر زمان دستیابی و ارایه محصول جدید در بازه های زمانی 3 ماهه

  • صد درصد دستیابی به حاشیه سود حداقل 20 درصد

  • قرار گیری حداقل یک خانواده محصول از هر استان در سبد فروش شرکت

 

 

 ماموریت:

 عرضه کننده محصولات غذایی سالم و طبیعی، در داخل و خارج ایران برای جامعه علاقمند به محصولات سبز بر گرفته از طبیعت، با هدف ایجاد اطمینان خاطر به مشتریان این طیف از سلامت محصولات، کیفیت و همچنین ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان با بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در داخل کشور و با بکارگیری روش های نوین تامین محصولات سبز، بسته بندی، بازاریابی و فروش بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی می باشد.

 

 

 خطی مشی:

با تکیه و تمرکز بر دو محور بنیادی ارزش آفرینی برای مشتریان و احترام به طبیعت، خود را متعهد به اجرا و پیاده سازی اهداف و سیاست های ذیل می دانیم.

1. تلاش مستمر و همگانی جهت دستیابی به بهبود مداوم کیفیت خدمات، محصولات، بسته بندی و فعالیت در راستای افزایش رضایت مشتری

2. ارائه محصوالت بدیع و نوآورانه از طریق پژوهش و تحقیق در استعدادها و توانمندیهای موجود در کشور در جهت افزایش سبد محصولات

3. افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان جهت انجام کار گروهی و افزایش انگیزه مشارکت ایشان در فرآیندهای کاری

4. ورود به بازارهای جدید با هدف حصول اهداف کمی، گسترش تنوع و افزایش میزان تولید همگام با افزایش سطح کیفیت

5. پیگیری و اجرای آخرین قوانین، مقررات و الزامات وضع شده در زمینه صنایع غذایی و صنایع وابسته به آن، احترام به محیط زیست از طریق عملکرد منطبق با استانداردهای مربوطه