مدارک لازم جهت اخذ عاملیت فروش برای افراد حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد:

 

افراد حقيقي:


1 مدارك شناسايي عمومي (شامل: آخرين مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي) ،اصل و كپي برابر اصل مدارك
2 جواز كسب ، اصل و كپي برابر اصل
3 سند رسمي يا اجاره نامه رسمي محل كسب، اصل و كپي برابر اصل
4 گواهي عدم سو پيشينه
5 پرينت 6 ماهه حساب بانكي
6 يك فقره چك ضمانت (مبلغ آن پس از اعتبار سنجي، مشخص و اعلام مي شود)

 

  

 افراد حقوقي:

 

1 مدارك شناسايي عمومي مديران (شامل: آخرين مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي) ،اصل و كپي برابر اصل مدارك
2 آگهي تاسيس شركت، اصل و كپي برابر اصل
3 اساسنامه شركت، اصل و كپي برابر اصل
4 آگهي آخرين تغييرات آدرس و مديران، اصل و كپي برابر اصل
5 سند رسمي يا اجاره نامه رسمي محل شركت، اصل و كپي برابر اصل
6 گواهي عدم سو پيشينه مديران و صاحبان امضاء
7 پرينت 6 ماهه حساب بانكي شركت و مديران صاحب امضاء
8 يك فقره چك ضمانت از حساب شركت(مبلغ آن پس از اعتبار سنجي، مشخص و اعلام مي شود)

 

دریافت فایل PDF مدارک مورد نیاز